مردان بزرگ علويجه

رضازماني فرزندمرحوم استواركرمعلي معروف به رضااستواركه باحفردوحلقه چاه باغات علوي

ادامه

(قنبرقنبريان فرزند قنبر)ازمرداني است كه باحفرسه حلقه چاه در علويجه دراين سالهاي خشكسالي به فرياد باغات وكشاورزي علويجه رسيده . (رضازماني استوار) نيزموفق به حفردوحلقه چاه شدكه هردورابه بهره برداري رساند.وي پس ازمدتي بنابه دلايلي بهره برداري از يكي ازاين دوچاه را كه كمي بالاتراز چاه نابردواقع شده اند متوقف كرد!!؟اندك آباداني باقيمانده در باغات علويجه حاصل زحمات چنين مردان پرتلاش وسخت كوشي است كه تاسالها پس از خودشان باقي خواهد ماند.
+ نوشته شده در  جمعه بیستم دی 1392ساعت 5:4  توسط زماني  | 

ادامه مطلب

رضازماني فرزندمرحوم استواركرمعلي معروف به رضااستوارپس از چهارسال حضوردر جبهه به علويجه بازگشت وبه كشاورزي ودامپروري پرداخت
+ نوشته شده در  دوشنبه شانزدهم دی 1392ساعت 4:22  توسط زماني  | 

ادامه مطلب

رضازماني فرزندمرحوم استواركرمعلي معروف به رضااستواردرسال64 ازجبهه بازگشت وبه كاركشاورزي ودامپروري درعلويجه مشغول شد
+ نوشته شده در  جمعه سیزدهم دی 1392ساعت 23:41  توسط زماني  | 

ادامه مطلب

رضازماني فرزندمرحوم استواركرمعلي معروف به رضااستواردرسال64 ازجبهه بازگشت وبه كاركشاورزي ودامپروري درعلويجه مشغول شد
+ نوشته شده در  جمعه سیزدهم دی 1392ساعت 23:40  توسط زماني  | 

متولد1321شيراز/پزشكيارسازمان شاهنشاهي،مسؤول بهداري دزلي مريوان ، ديواندره،سنندج در زمان جنگ
+ نوشته شده در  جمعه سیزدهم دی 1392ساعت 9:16  توسط زماني  |